Dan: 27. novembra, 2019

  • Embalaža iz papirnih gradiv

    Embalaža iz papirnih gradiv

      Učenci 6. razreda so pri pouku tehnike in tehnologije analizirali različne embalažne škatle in njihove  načine sestavljanja. Skicirali so mreže škatel z ustreznimi zavihki, nato pa so jih narisali […]

    Več →