+386 7 497 30 25 // os.brestanica@guest.arnes.si
 

Možnosti štipendiranja

Zakon o štipendiranju (UL RS št. 56/2013) dopušča možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek štipendije.

Možnosti sestavljanja štipendij:

–          Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati.

–          Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.

–          Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z državno ali Zoisovo štipendijo

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

–          Razpisujejo jih delodajalci in Regionalne razvojne agencije. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica.

–          Informacije o štipendijah v okviru enotnih regijskih shem najdete na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje – www.rra-posavje.si.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

–          Upravičenci so dijaki in študenti, ki se izobražujejo na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS

–          Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije štipendije dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto;

–          Vloga se nahaja na spletni strani www.sklad-kadri.si;

–          Vlogo je potrebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

–          Oddaja vloge ima odprt rok;

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

–          Vlogo za dodelitev štipendije se lahko odda na pristojnem centru za socialno delo kadarkoli med šolskim letom – ni javnega poziva in roka za oddajo vloge (o pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge);

–          Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oz. zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

–          Priporočljivo je, da se vloga odda v mesecu avgustu, da je dijak ob izpolnjevanju pogojev upravičen do državne štipendije s 1. septembrom;

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Več prispevkov iz Poklicna orientacija